Historik

Västbo Transport AB bildades 1965 genom en fusion mellan åkerier i Smålandsstenar, Burseryd och Reftele. Det dominerande företaget var AB Axelsson & Söner där Karl Axelsson, farfarsfar till nuvarande företagsledning, började åkeriverksamhet med hästar på 1920-talet. Den första lastbilen köptes 1930.

Vid starten 1965 hade Västbo Transport 60 anställda, 31 lastbilar och 6 entreprenadmaskiner. Omsättningen var 5,3 mkr.
Genom tillväxt och förvärv har företaget vuxit. Idag har vi över 180 anställda, 110 lastbilar och en omsättning på 200 mkr.

Vägunderhåll, renhållning och djurtransporter har avvecklats och idag är verksamheten renodlad till godstransporter inrikes.
Sedan 1995 driver Västbo Transport Schenkers terminalverksamhet i Smålandsstenar. En ny transportanläggning började byggas 2012 och stod klar för invigning i juni 2013.