Historik

Västbo Transport AB bildades 1965 genom en fusion mellan åkerier i Smålandsstenar, Burseryd och Reftele. Det dominerande företaget var AB Axelsson & Söner där Karl Axelsson, farfarsfar till nuvarande företagsledning, började åkeriverksamhet med hästar på 1920-talet och köpte första lastbilen 1930.

Vid starten 1965 hade Västbo Transport 60 anställda, 31 lastbilar och 6 entreprenadmaskiner, omsättningen var 5,3 mkr.

Genom tillväxt och förvärv har företaget vuxit och har idag ca 150 anställda, 90 lastbilar och en omsättning på 170 mkr. Verksamheter med vägunderhåll, renhållning och djurtransporter har avvecklats och idag är verksamheten renodlad till inrikes godstransporter.Västbo Transport driver sedan 1995 Schenkers terminalverksamhet i Smålandsstenar. En ny transportanläggning började byggas 2012 och stod klar för invigning i juni 2013.