Fakta om biogas

Vad är då biogas egentligen? Kort och gott ett svenskt och lokalproducerat bränsle som är tillverkat av restprodukterna från gödsel, matavfall och avloppsslam. Det är klimatneutralt och blir ett billigare bränslealternativ än bensin och diesel. Vanligtvis ligger priset cirka två kronor lägre än bensinpriset. Gas säljs i kilo, ett kilo gas motsvarar ungefär 1,5 liter bensin.

Bakom biogasen ligger en helt naturlig process. Det är när bakterier blandas med sorterat matavfall, gödsel eller avloppsvatten som det bildas en gas med ett högt metaninnehåll. Metan brinner och där i föddes tanken att man kan köra bilar på just biogas. 25 års svensk forskning ligger till grund för denna teknik där bilar som ursprungligen skulle tankas med naturgas (det vill säga metangas som är uppborrad från jordens inre) istället kan köras på biogas.

Många fördelar

Det finns många fördelar med att köra sin bil eller lastbil på biogas. Först och främst handlar det förstås om miljön och den minimala inverkan som biogasen har på klimatet. Enligt Energimyndigheten är biogas det bränsle som ger lägst utsläpp. I snitt handlar det om tre gånger lägre utsläpp än el och 29 gånger lägre än diesel.

Bränslens klimatpåverkan redovisas i gram koldioxidekvivalenter per megajoule (g CO2e/Mj) och detta visar på klimatpåverkan i livscykelperspektiv. Även utsläppen vid produktion och distribution har räknats in. Biogas ger alltså lägst utsläpp med 2,3 g CO2e/Mj. El ger 7,2 och diesel 66,7.

– Vi tror starkt på biogas som fordonsbränsle, framför allt för tung trafik. Många pratar om vad framtidens bränsle kommer bli, men faktum är att det redan är här. Biogas är lokalt producerat av restprodukter och har lägst utsläpp av alla bränslen inklusive el, säger Peter Bäckström på Småländska Bränslen.

En annan fördel med biogas är att det ger svenska lantbrukare en tryggare ekonomi och så är det bättre för svensk sysselsättning när vi tillverkar vårt eget bränsle istället för att vi importerar från andra länder. Ofta tillverkas biogasen lokalt i närheten av där det tankas. 

Från kaffesump till biogas

Tre veckor tar det att förvandla kaffesump till biogas. Hushållen sorterar exempelvis sitt avfall i form av banan- och potatisskal och andra matrester i bruna påsar och några veckor senare har den lokala biogasanläggningen omvandlat avfallet till två nya produkter – fordonsbränslet biogas och biogödsel. 

Småländska Bränslen producerar sin biogas på anläggningar i Alvesta, Jönköping, Karlshamn och Växjö. På Alvesta Biogas tillverkas exempelvis biogas av svin- och kogödsel. Ortens lantbrukare lånar ut sitt gödsel till tillverkningen och när biogasen har framställts kan de hämta tillbaka gödselresterna. På så sätt får man ett bättre gödsel och det blir bättre för klimatet, metanläckaget ut i atmosfären minskas med 100 procent.


200 tankställen

På vägarna rullar idag över 50 000 bilar, bussar och lastbilar som drivs med biogas och bara i Sverige finns cirka 200 tankställen. I Europa över 3 500. Fler tillkommer hela tiden och under 2023 öppnade den nya biogasmacken vid Västbo Transport i Smålandsstenar. 

Källa: Småländska Bränslen.