Om Västbo Transport

Personal

Personalen är Västbo Transports största tillgång. Tillsammans med våra fordon möjliggör vår erfarna personal att vi kan hålla bästa service och punktlighet på transporterna.

Vi är idag över 180 anställda. De flesta är stationerade i Smålandsstenar, men vi har även personal i Malmö, Helsingborg, Värnamo, Nybro, Hultsfred, Vänersborg, Skara, Karlstad, Örebro och Stockholm.

Fordon

Givetvis är Västbo Transports fordonspark modern och uppdaterad. Av 110 fordon går 90 i linjetrafik runt om i södra Sverige. Vidare har vi 20 mindre 2-axliga bilar med skåp, för distributions- och hämtningstrafiken i Västboområdet. Vi har två ellastbilar och fem biogaslastbilar som rullar i närområdet.

Många av fordonen rullar i stort sett dygnet runt. Årligen blir det 800 000 mil, det vill säga 200 varv runt jorden.


Anläggningen

Sommaren 2013 flyttade vi in i vår 9 600 kvadratmeter stora anläggning i Smålandsstenar. Här har vi en omlastningsterminal med 44 lasthus, tunggodshall, verkstad, fordonstvätt samt kontors- och personalutrymmen. 
På området har vi också en uppställningsplats på 50 000 kvadratmeter för våra lastbilar med släp. Anläggningen är inhägnad och larmad.Trafik och tjänster

Vi fraktar först och främst parti- och styckegods åt Schenker, det vill säga allt från bröd, läsk, snusdosor och fordonsdetaljer till kemikalier och virke. Vi har en egen trafikdirigering i Smålandsstenar som styr vad fordonen ska lasta.
Västbo Transport driver idag Schenkers verksamhet som med över 1 000 avgående sändningar och ett stort antal paket per dag, starkt bidrar till att Värnamodistriktet nu är Schenkers tredje största distrikt i Sverige. Vi har också ett eget lager/logistikcenter på 11 000 kvadratmeter där vi i samarbete med Swedcirc erbjuder kunder bra möjlighet till effektiv lagerhantering.